משרד ורדי לשם רון מתמחה בתחום הנדל”ן, מיסוי מקרקעין ודיני התכנון והבניה.

 

המשרד מעניק ליווי משפטי ללקוחות עסקיים ופרטיים בעסקאות ופרויקטים מגוונים בתחום הנדל”ן, ובהם: עסקאות קומבינציה; עסקאות מכר ורכישה; מיזמי בנייה מסוגים שונים ובהיקפים שונים – לרבות באמצעות קבוצות רכישה; פרוייקטים במסגרת תמ”א 38; פרוייקטים בתחום הפינוי – בינוי; עסקאות ופרוייקטים בנוגע לנכסים מניבים, דירות מגורים בשוק המשפחתי-פרטי; מימון בנקאי ועוד.

 

המשרד מלווה את לקוחותיו במגעיהם מול הרשויות השונות, מול מינהל מקרקעי ישראל ומול גופי אשראי, והוא מתמחה גם במיסוי מקרקעין ובתכנון ובניה.

 

המשרד מתמחה, בנוסף, בכינוס נכסים ובניהול עזבונות.

על לקוחות המשרד נמנים קבוצת שנפ, קבוצת אדלר–חומסקי, קריגר יסודות תל-אביב, יזמים, בעלי קרקעות וקבלנים.