משרד ורדי לשם רון מתמחה במשפט מסחרי, דיני חוזים, דיני תאגידים, עסקאות מקומיות ובינלאומיות, דיני אנרגיה ובוררויות מסחריות ובדיני עבודה.

המשרד מעניק ליווי שוטף ויום יומי ללקוחות עסקיים ולנושאי משרה ומנהלים בכירים.

במסגרת זו, המשרד מלווה באופן שוטף גופים מסחריים מובילים, ובהם משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PwC Israel), חברות מקבוצת אלקו, מקורות חברת המים, חברות המעניקות שירותי נאמנות בשוק ההון, חברת אברך וחברת אברך-אלון הפועלות במשק הדלק, מפעילי תחנות תדלוק ברחבי הארץ, חברות היי טק, חברות הפועלות בתחום איכות הסביבה ועוד.

המשרד מטפל במיזוגים, רכישות ועסקאות בתאגידים, בארץ ובחו”ל, וצבר התמחות מיוחדת בעסקאות מסוג זה בענף הדלק ובענף ראיית החשבון.

המשרד מתמחה בייסוד תאגידים ובגיבוש מתווה לפעילותם.

כן מתמחה המשרד בעריכה של חוזים מסחריים במגוון תחומים ובעריכת חוזי עבודה.

בנוסף, המשרד מתמחה במתן ליווי אישי ושוטף לנושאי משרה בכירים במשק הישראלי.

המשרד עוסק גם בבוררויות עסקיות, כאשר עורכי הדין העובדים במשרד מייצגים בהליכים כאלה ואף מכהנים כבוררים.