sidebarimg_lawyers1

החל מתחילת שנת 2012, משרד ורדי לשם רון משתף פעולה עם פרופ' עומר דקל, שהינו המומחה המוביל בישראל בתחום דיני המכרזים.

פרופ' עומר דקל כתב את עבודת הדוקטורט שלו בתחום דיני המכרזים, כתב את שלושת הספרים המובילים בתחום דיני המכרזים, וכן פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו"ל בתחום דיני המכרזים. ספריו של פרופ' דקל מצוטטים במאות פסקי דין של בית המשפט העליון ושל בתי המשפט לעניינים מנהליים.
פרופ' דקל מרצה בימי עיון לשופטים ומעביר קורסים והשתלמויות בתחום דיני המכרזים לעורכי דין, לחברי ועדות מכרזים ובמוסדות אקדמיים שונים.
פרופ' דקל היה מעורב בכתיבתם של כמה מהמכרזים המורכבים שפורסמו בשנים האחרונות, ובהם  המכרז למפעיל סלולרי נוסף, המכרז להכנת הדרכון הביומטרי, המכרזים לחלוקת גז טבעי, המכרז של המוסד לביטוח לאומי להעסקת 85,000 מטפלות סיעודיות ועוד.
נוסף על כך מעניק פרופ' דקל יעוץ בתחום המכרזים לשורה ארוכה של גופים הכפופים לחוק חובת המכרזים (כגון רכבת ישראל, מכון ויצמן למדע, רשות ניירות ערך, המוסד לביטוח לאומי, הנהלת בתי המשפט, משרד הבריאות, רשויות מקומיות ועוד).

במסגרת מתן השירותים המשפטיים על ידיו, פרופ' דקל משתף פעולה עם עו"ד תמנע פורת ועו"ד שרית יקוטי.
עו"ד פורת ועו"ד יקוטי צברו ניסיון רב ויקר ערך במתן יעוץ משפטי ובליווי שוטף בתחום דיני המכרזים – הן במגזר הציבורי והן בשוק הפרטי.

פרופ' דקל, עו"ד פורת ועו"ד יקוטי מלווים את הלקוחות החל משלב כתיבת המכרז ועד להשלמתו, וכן מעניקים ליווי ללקוחות הניגשים למכרזים – החל משלב גיבוש ההצעה ועד – במידת הצורך – לייצוג בבתי המשפט.

משרד ורדי לשם רון ופרופ' עומר דקל, בסיוען של עו"ד פורת ועו"ד יקוטי – משתפים פעולה במישור המקצועי בכל הנוגע לשירותים שונים הניתנים ללקוחות בתחום דיני המכרזים.

omer111